Reorganisatie

Wanneer is er sprake van reorganisatie?

Het woord reorganisatie kan op verschillende manieren worden omschreven: herindeling, privatisering, herstructurering, modernisering. Het eerste en belangrijkste verschil is verandering. Een verandering van de inrichting van de organisatie, kan een gevolg zijn voor u als werknemer. Hoe groot deze veranderingen zijn, verschillen van bedrijf tot bedrijf. Het tweede kenmerk van reorganisatie is de onzekerheid. De onzekerheid van een reorganisatieproces maakt het vaak slopend voor u als werknemer. Over reorganisatie is niks specifieks geregeld in de wet. Uw werkgever mag in principe altijd overgaan tot reorganisatie.

De organisatie van een bedrijf moet op de veranderde omstandigheden kunnen inspelen onder meer door het wijzigen van het personeelsbestand. Indien de omvang van het personeel moet krimpen, wordt gesproken van reorganisatie ontslag.

Dit heeft natuurlijk een aantal gevolgen voor u als werknemer. Reorganisatie hoeft niet altijd te betekenen dat een werknemer wordt ontslagen. Er kunnen ook meerdere mogelijkheden zijn:

  • Werktijdverkorting;
  • Functiewijziging;
  • Verandering van werkplek en arbeidstijden (overplaatsing);
  • Begeleiding naar een nieuwe baan (outplacement)
  • Uw secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen
  • U wordt ontslagen.

Reorganisatie is voor u als werknemer vervelend als het u treft. Arbeidsrechtsadvocaten kunnen in sommige gevallen nog wel wat voor u betekenen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij van Boogert & Haring nu voor u betekenen wanneer er sprake is van reorganisatie? Wanneer er bij u sprake is van reorganisatie en u denkt dat het proces niet redelijk is verlopen, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor: 020 – 470 3558.