Arbeidsconflicten

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever of wilt u dat voorkomen? Als werknemer staat u vaak sterker dan u denkt.

De verhouding tussen een werknemer en werkgever wordt juridisch gezien als eengezagsverhouding. Dit brengt met zich mee dat een werknemer gehouden is te doen wat zijn werkgever hem opdraagt, zolang deze opdracht redelijk is.

Arbeidsconflicten ontstaan vaak als gevolg van een door de werknemer als onredelijk ervaren opdracht, zoals een functiewijziging of onvrijwillige overplaatsing. Ook arbeidsconflicten rondom ziek melden en loon komen veelvuldig voor.

Goed werknemer- en werkgeverschap

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om zich als een ‘goed werkgever’ en een ‘goed werknemer’ te gedragen. In de praktijk betekent het vooral dat werkgevers en werknemers worden geacht zich redelijk en billijk op te stellen. Dat geldt ook wanneer er een arbeidsconflict ontstaat. Mocht het arbeidsconflict tot een rechtszaak komen, dan zal de rechter altijd toetsen aan dit goed werknemer- en werkgeverschap.

Bemiddeling in arbeidsconflicten

Soms komen werkgever en werknemer niet onderling tot een oplossing voor het arbeidsconflict. Een gang naar de rechter hoeft dan niet de beste oplossing te zijn. Bemiddeling door derden kan in veel gevallen al tot een vruchtbare oplossing leiden. Dit kan bijvoorbeeld de arboarts zijn, maar ook een speciale mediator of arbeidsjurist. Het is in ieder geval belangrijk dat de werknemer in zo’n situatie altijd juridische bijstand zoekt.

De meest voorkomende arbeidsconflicten

  • Reorganisatie
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Ontslag op staande voet
  • Disfunctioneren

Is er bij u als werknemer sprake van een van deze bovengenoemde conflicten? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen door te bellen naar: 020 470 3558