Disfunctioneren

Wanneer kunnen we spreken van disfunctioneren?

Er is geen wettelijke definitie van disfunctioneren. In het algemeen is er sprake van disfunctioneren wanneer een werknemer niet voldoet aan de eisen die behoren aan zijn functie. Als werkgever mag u wel verwachten dat de eisen voor uw functie volstrekt helder zijn. In het artikel 7:669 lid 3 BW wordt de d-grond beschreven: het disfunctioneren van de werknemer.

Ontslag wegens disfunctioneren

Als werknemer kun je niet zomaar ontslagen worden wegens disfunctioneren. Een ontslag wegens het disfunctioneren heeft kans van slagen als er aan drietal voorwaarden is voldaan:

  1. Het is aan de werkgever om te kunnen aantonen dat u onvoldoende functioneert. Dit kan aan de hand van beoordelings- of functioneringsgesprekken.
  2. De werkgever moet duidelijk hebben gemaakt dat u onvoldoende functioneert. Als uw werkgever dit niet kan aantonen dan zal de arbeidsovereenkomst niet snel worden beëindigd.
  3. Ook moet u in de gelegenheid worden gesteld om uw functioneren te verbeteren. Het is aan de werkgever om u te ondersteunen door een zogenaamd verbetertraject. Hierbij kan gedacht worden aan scholing of training die u moeten ondersteunen.

Maak bezwaar tegen verwijten over uw functioneren

Een aantal werknemers hebben de neiging om niet te reageren op de kritiek op hun disfunctioneren. Dit is echter niet verstandig. Het is beter om terechte kritiek ter harte te nemen. Er mag namelijk van elke werknemer worden verwacht dat hij zijn best doet om zo goed mogelijk te presteren. Maar als de kritiek onterecht is, is het vaak verstandig hier actie tegen te ondernemen. Hierover kan een van onze arbeidsrechtsadvocaten u adviseren.

Als uw werkgever aan u met enige regelmaat een brief of per e-mail zijn ongenoegen laat blijken, dan is het verstandig dat u deze kritiek weerspreekt. Dit moet uiteraard op een zakelijke wijze gebeuren. Maak wel duidelijk waarom u het niet met uw werkgever eens bent.

Vaststellingsovereenkomst 

De vaststellingsovereenkomst is ook een mogelijkheid om eventueel een arbeidsconflict op te lossen, artikel 7:900 lid 1 BW. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de voorwaarden waarop een arbeidsovereenkomst wordt beeindigd worden opgeschreven. Twee of meer partijen hebben een bindende regeling getroffen, soms ter voorkoming van een geschil, maar meestal om een geschil op te lossen.

De advocaat mr. G.J. Mulder heeft een aantal zaken gedaan waarbij er sprake is geweest van een vaststellingsovereenkomst op grond van het disfunctioneren van de werknemer. De zaak ging als volgt:

Mevrouw X is zes jaar werkzaam geweest  bij haar werkgever met als functie Coördinator Dienstverlening. Haar werkgever was kennelijk niet te spreken over het functioneren van mevrouw X. Hierdoor is een onwerkbare situatie ontstaan. Er zou sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie. Dit is aan mevrouw X nog nooit medegedeeld. Er heeft in zes jaar tijd geen enkele keer een functioneringsgesprek plaatsgevonden waardoor de mogelijkheden voor mevrouw X voor een verbetertraject zijn ontzegd. De werkgever is tekort geschoten in haar verplichtingen op grond van artikel 7:699 lid 3, d-grond. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Deze zaak is gebaseerd op de volgende uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2015:5423.

Dreigt uw werkgever met ontslag of bevindt u zich in een soortgelijke situatie? Neemt u vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtsadvocaten: 020 – 470 3558.